Xem Danh bạ Google trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn – iPhone và iPad


Gửi phản hồi về…

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Bạn có thể đồng bộ hóa Danh bạ Google của mình với điện thoại, máy tính bảng và máy tính. Khi bạn thay đổi một liên hệ, liên hệ đó sẽ thay đổi ở mọi nơi.

 1. Trên iPhone hoặc iPad của bạn, hãy mở ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào mục Danh bạ. Bạn có thể cần phải di chuyển xuống.
 3. Nhấn vào Thêm tài khoản. Nếu bạn đã đồng bộ hóa Tài khoản Google với thiết bị của mình, hãy nhấn vào Tài khoản.
 4. Nhấn vào Thêm tài khoản  Xem Danh bạ Google trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn - iPhone và iPad  Google.
 5. Làm theo hướng dẫn để đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 6. Chọn những ứng dụng của Google mà bạn muốn đồng bộ hóa với thiết bị của bạn. Bạn có thể cập nhật các chế độ cài đặt này bất kỳ lúc nào.
 7. Nhấn vào Lưu.

Để bắt đầu đồng bộ hóa, hãy mở ứng dụng Danh bạ trên iPhone hoặc iPad.

Nếu bạn sử dụng Tài khoản Google của cơ quan hoặc trường học

Để đảm bảo bạn có thể xem thông tin chi tiết như tên công việc hoặc địa chỉ cơ quan trên một thư mục của công ty, hãy tìm hiểu cách đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị của cơ quan hoặc trường học của bạn. 

Danh bạ không đồng bộ hóa

Hãy đảm bảo rằng Tài khoản Google của bạn đang liên kết với iPhone hoặc iPad bằng cách sử dụng SSL (phương thức kết nối bảo mật được khuyến nghị).

[external_link offset=2]

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone hoặc iPad
 2. Nhấn vào mục Danh bạ Xem Danh bạ Google trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn - iPhone và iPad Tài khoản.
 3. Nhấn vào Tài khoản Google của bạn.
 4. Bật tùy chọn “Danh bạ”.
 5. Nhấn vào Tài khoản Xem Danh bạ Google trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn - iPhone và iPad Nâng cao.
 6. Bật tùy chọn “Sử dụng SSL”.
 7. Nhấn vào Tài khoản Xem Danh bạ Google trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn - iPhone và iPad Xong.
 8. Thử thêm tài khoản của bạn lại lần nữa.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.