Tạo tài khoản trên YouTube – Android


Gửi phản hồi về…

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Để đăng nhập vào YouTube, bạn cần phải tạo Tài khoản Google. Thông qua Tài khoản Google, bạn có thể sử dụng nhiều tính năng của YouTube, bao gồm cả Thích, Đăng ký, Xem sau và Lịch sử xem.

Getting started | How and why to sign in to YouTube and create a YouTube channel

  1. Mở ứng dụng YouTube.
  2. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn Tạo tài khoản trên YouTube - Android .
  3. Nhấn vào Đăng nhập.
  4. Nhấn vào Thêm tài khoản Tạo tài khoản trên YouTube - Android .

Nếu bạn đã đăng nhập bằng một Tài khoản Google nhưng muốn tạo một tài khoản mới, hãy làm như sau:

  1. Mở ứng dụng YouTube.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ Tạo tài khoản trên YouTube - Android .
  3. Nhấn vào Thêm tài khoản Tạo tài khoản trên YouTube - Android .

Khi đã đăng nhập vào YouTube bằng tài khoản Google, bạn có thể tạo kênh YouTube trên tài khoản. Với kênh YouTube, bạn có thể tải video lên, để lại nhận xét và tạo danh sách phát. 

[external_link offset=2]

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *