Đăng nhập hoặc đăng xuất khỏi Tài khoản Google


Gửi phản hồi về…

[external_link_head]

Khi duy trì trạng thái đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng các dịch vụ của Google ngay khi mở dịch vụ. Ví dụ: bạn có thể nhanh chóng kiểm tra email trong Gmail hoặc xem các tìm kiếm trước đây của bạn trong Chrome.

[external_link offset=1]

Duy trì đăng nhập

Nếu bạn liên tục bị đăng xuất thì sau đây là một số bước bạn có thể thử:

 • Đảm bảo rằng bạn đã bật cookie. Một số phần mềm diệt vi rút hoặc phần mềm liên quan có thể xóa cookie của bạn.
 • Nếu đã bật cookie, hãy xóa bộ nhớ đệm trong trình duyệt của bạn. Lưu ý: Mặc dù việc xoá cookie có thể giải quyết được vấn đề, nhưng hành động này cũng sẽ xóa các tùy chọn cài đặt đã lưu đối với các trang web bạn đã truy cập.
 • Đảm bảo rằng trình duyệt bạn đang sử dụng là phiên bản mới nhất.
 • Sử dụng một trình duyệt như Chrome để ghi nhớ mật khẩu của bạn.
 • Nếu bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước, hãy thêm các máy tính đáng tin cậy.

Duy trì đăng xuất

Khi đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, bạn sẽ duy trì trạng thái đăng nhập cho đến khi bạn đăng xuất.

Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng hoặc thiết bị của người khác:

 1. Duyệt web ở chế độ riêng tư.
 2. Khi bạn hoàn tất, hãy đóng tất cả cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư. Bạn sẽ tự động được đăng xuất.

Duy trì đăng xuất khỏi các tài khoản không phải của Google

Những mẹo này có thể giúp bạn ngăn các tài khoản không phải của Google tự động đăng nhập cho bạn.

 • Tắt mật khẩu đã lưu trong Google Chrome, Mozilla Firefox và Windows Internet Explorer. Hãy nhớ cập nhật thông tin khôi phục của bạn cho Tài khoản Google và các dịch vụ khác mà bạn sử dụng.
 • Xóa bộ nhớ đệm và cookie của trình duyệt. Lưu ý: Mặc dù việc xoá cookie có thể giải quyết được vấn đề, nhưng hành động này cũng sẽ xóa các tùy chọn cài đặt đã lưu đối với các trang web bạn đã truy cập.

Đăng xuất khỏi thiết bị của người khác

Lưu ý quan trọng: Nếu mật khẩu của bạn được lưu vào thiết bị của người khác, hãy đổi mật khẩu và nhớ đăng xuất khỏi thiết bị của họ. Nhờ đó, người khác sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn.

[external_link offset=2]

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào mục Bảo mật.
 3. Trên bảng Thiết bị của bạn, nhấp vào Quản lý thiết bị.
 4. Chọn thiết bị.
 5. Nhấp vào Xóa.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.